Unutmaz Tıp Merkezi

KENE

KENE
KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ
Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA),keneler
tarafından bulaştırılan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda
kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı
bir enfeksiyondur.
 
Kırım-Kongo Kanamalı
Ateşi Virüsü
Bunyaviridae familyasından
Nairovirus cinsine bağlı olan
insanlarda Kırım-Kongo
kanamalı ateşi hastalığı’na
sebep olmaktadır. Henüz ergin
olmamış Hylomma soyuna ait keneler, küçük
omurgalılardan kan emerken virüsleri alır, gelişme
evrelerinde muhafaza eder; ergin kene olduğunda da
hayvanlardan ve insanlardan kan emerken bulaştırır.


Keneler zıplamaz, uçamaz ve sinek-böcek gibi
sokup kaçmaz tutunduğu yerde uzun süre kalır.

 
Bulaşma Yolu
- İnfekte hayvanların doku
ve kanı ile temas
- Kene ısırığı (veya
ezilmesi) ile
- İnfekte insanlardan
(Genellikle Nozokomiyal)
- Laboratuvardan
 
Hastalığın kuluçka süresi:
- Kene tarafından ısırılma durumunda
genellikle 1-3 gün; en fazla 9 gün,
- Enfekte kan, doku veya vücut sıvısına
temas durumunda ise 5-6 gün: en fazla 13 gün.
 
KKHA’nin Belirtileri
Sıklıkla ani başlayan:
• Ateş
• Halsizlik
• İştahsızlık
• Baş ağrısı
• Fotofobi görülür. (Işıktan etkilenme)
 
. Bunların yanında kollarda, bacaklarda ve
sırtta şiddetli ağrı, bazen kusma,karın ağrısı
veya ishal, duygu-durum değişiklikleri
olabilir.
• Kanama pıhtılaşma mekanizmalarının
bozulması sonucu;
Yüz ve göğüste kırmızı
döküntüler
Gözlerde kızarıklık,
Gövde, kol ve bacaklarda morluklar
Burun kanaması, dışkıda ve
idrarda kan görülür.
 
Laboratuvar Bulguları:
Lökopeni ve trombositopeni dikkati
çekmektedir.
- (AST), (ALT), (CK) (ALP),
(GGT),(LDH) değerlerinde yükselmeyi ve
bilirubin değerinde yükselme takip eder.
- (PT), (aPTT) ve diğer pıhtılaşma
testlerinde belirgin bozukluk görülmektedir.
- Bariz kanama olmasa da hemoglobin (Hgb)
düzeylerinde düşme gözlenebilir.
 
Tedavi
- Primer tedavisi destek tedavisidir. Sıvı
elektrolit izlenmesi ve kan komponentlerinin
replasmanı gerektiğinde yapılabilir.
- Hastalığın spesifik bir tedavisi
bulunmamakla birlikte, antiviral ilâçlardan
ribavirinin, oral veya parenteral olarak
kullanılabileceği bildirilmektedir.
 
Prognoz
• Hafif ve orta derecede klinik seyir
gösterenler yaklaşık 9-10 günde iyileşir
• Mortalite oranı ortalama %30 (%8-80)
• İyileşen olgularda sekel görülmez
• Ölüm klinik bulguların 2. haftasında
görülür.
 
 
Ölüm karaciğer, böbrek ve akciğer yetmezlikleri
nedeni ile olmaktadır.
 
Korunma yöntemleri:
-Kenenin aktif olduğu dönemlerde kenelerin bol
bulunabileceği alanlardan kaçınılmalıdır..
- Giysilerin ve cildin düzenli olarak kene açısından
kontrolü yapılmalı ve kene varsa çıkarılmalıdır.
- Kimyasal madde kullanımı kenelerin kusmasına
neden olacağından, keneler mekanik olarak yavaşça
ve tek bir hareketle parçalanmadan çıkarılmalıdır.

-Uzun çorap, bot, uzun pantolon giyilmeli ve pantolon
çorabın ya da botların içine, tişörtün alt kısmı da bele
yerleştirilmelidir

-Deriye (örn.DEET) ve giysilere (örn.permentin)
repellent (böcek kovucu, itici sıvı) sürülmelidir.
- Derinin, infekte doku ve kanla temasını önlemek
için eldiven ve koruyucu giysiler giyinmelidir.
Vücuda tutunan kene ne kadar kısa sürede vücuttan
uzaklaştırılırsa hastalığın bulaşma riskide o kadar
azalabilir.
Kene üzerine herhangi bir kimyasal madde
(alkol, gaz yağı, kolonya vb.) kesinlikle
dökülmemeli ve keneler sigara veya kibrit
gibi fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılmaya
çalışılmamalıdır. Çünkü bu durumda keneler
kusmakta ve mikrobu vücuda
verebilmektedir.